Μεσιτικό Γραφείο στο Ναύπλιο Αργολίδας

Μεσιτική αμοιβή

Ελάχιστη αμοιβή 1.500 € (από Πωλητές & Αγοραστές)

1. Απλή Εντολή ανάθεσης:

Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο κτηματομεσιτικό γραφείο ολοκληρώσει την πώληση/ενοικίαση του ακινήτου.

Αμοιβές

• Για την Πώληση του ακινήτου:

Προμήθεια 2% + 23% ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, 

Προμήθεια 3% + 23% ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε ανά την επικράτεια (δηλαδή εκτός του Νομού Αργολίδας)

(*εκτός Βόρειας Κυνουρίας όπου ισχύει το 2%).

• Για την Αγορά ακινήτου:

Προμήθεια 2% + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου (όταν αυτό βρίσκεται εντός του Νομού Αργολίδας)

Προμήθεια 3% + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου (όταν αυτό βρίσκεται εκτός του Νομού Αργολίδας)

 (*εκτός Βόρειας Κυνουρίας όπου ισχύει το 2%). 

2. Αποκλειστική Εντολή:

 Η αποκλειστική Εντολή αποτελεί τη συνηθέστερη και προτιμότερη , διεθνώς, εντολή ανάθεσης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής,το χρονικό διάστημα στο γραφείο μας το έχουμε ορίσει στους έξι μήνες . Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, το Κτηματομεσιτικό γραφείο αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί/ενοικιασθεί το ακίνητο, η Κτηματομεσιτική εταιρεία παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου, εκτός κι αν η Εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία.Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δει το ακίνητο κατά την διάρκεια της αποκλειστικής ανάθεσης και θελήσει να προβεί στην αγορά του μετά την λήξη της τότε οι αμοιβή του κτηματομεσίτη ισχύει κανονικά και για τον ιδιοκτήτη και για τον πελάτη στον οποίο έχει υποδειχτεί

 Ειδική προσφορά: Έκπτωση 30 % από την προμήθειά μας για την Αποκλειστική Εντολή ανεύρεσης του ακινήτου σας. 

Αμοιβές

• Για την Πώληση του ακινήτου:

Προμήθεια 2% + 23% ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, 

Προμήθεια 3% + 23% ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε ανά την επικράτεια

(*εκτός Βόρειας Κυνουρίας όπου ισχύει το 2%).

• Για την Αγορά ακινήτου:

Προμήθεια 2% + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται εντός του Νομού Αργολίδας

Προμήθεια 3% + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του Νομού Αργολίδας

 (*εκτός Βόρειας Κυνουρίας όπου ισχύει το 2%). 


  • Μίσθωση ακινήτου:

Προμήθεια για Μισθωτές και Εκμισθωτές

Προμήθεια μισού μισθώματος προς το 100% του μισθώματος + 23% ΦΠΑ για την ενοικίαση κατοικίας που βρίσκεται εντός της πόλης του Ναυπλίου.

(Δηλαδή εάν το μηνιαίο μίσθωμα οριστεί σε 1.000 € τότε η εφάπαξ αμοιβή του κτηματομεσιτικού γραφείου θα αντιστοιχεί σε 500€ συν 23 % ΦΠΑ)

Προμήθεια ίση προς το 100% του μισθώματος + 23% ΦΠΑ εάν αυτό βρίσκεται εκτός της πόλης του Ναυπλίου και οπουδήποτε ανά την επικράτεια.

(*Στην πόλη του Ναυπλίου συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές Άρια, Αγία Κυριακή, Αγία Μονή, Αγία Ελεούσα και Εξώστης)

Προμήθεια ίση προς το 100% του μισθώματος + 23% ΦΠΑ για Μισθωτές και Εκμισθωτές για την μίσθωση οποιαδήποτε επαγγελματικού ακινήτου.

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2017