Ασφάλιση ακινήτου


Ασφάλιση Κατοικίας:


Το σπίτι σας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Έτσι μπορείτε να ασφαλίσετε σωστά την οικοδομή και το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί, χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης κατοικιών που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.


Ποιους Ενδιαφέρει:


Ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες (αλλά και τους ενοικιαστές για την οικοσκευή τους και τις ζημίες που θα ενδέχεται να προκαλέσουν άθελα τους στο ενοικιαζόμενο ακίνητο) μονοκατοικιών και διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται είτε για κύρια είτε για εξοχική κατοικία.


Τι καλύπτει:


Πυρκαγιά & Κεραυνός, Έκρηξη από κάθε αιτία, Ζημιές στον λέβητα, Καπνός Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλη βλάβη. Καιρικά φαινόμενα & ζημιές διαβροχής όπως Θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, Πλημμύρα, Διάρρηξη σωληνώσεων Υπερχείλιση Δεξαμενών, Ζημίες στον ηλιακό θερμοσίφωνα, θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης Κλοπή διαρρήξεως, Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή, Κλοπή / Ζημιές στο περιεχόμενο, κάλυψη Κοσμημάτων / τιμαλφών (υπό όρους πχ. ύπαρξη χρηματοκιβωτίου, κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο) Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκάφους, Τυχαία θραύση κρυστάλλων, Αλλοίωση τροφίμων. Γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς.

Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς όπως Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα προσωρινής στέγασης / διαμονής. Κάλυψη περιεχομένου. Σε προσωρινή διαμονή (πχ σε περίπτωση ταξιδιού). Κάλυψη περιεχομένου Τραπεζικής θυρίδας. Σεισμός(Πυρκαγιά & / ή Δόνηση). Ζημιά στην ηλεκτρική εγκατάσταση – Συσκευές Καθίζηση / Ολίσθηση Κάλυψη κινητών αντικείμενων στην ύπαιθρο / υπόστεγα Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα Ταξιδιωτική ασφάλιση Νομική Προστασία


Κόστος:


Το κόστος εξαρτάται από το είδος κατασκευής της κατοικίας, το αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα – εξοχική, την αξία της οικοδομής και του περιεχομένου, τις καλύψεις που θα επιλεγούν κλπ.

Καλέστε μας στο 2752029340 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες. (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλέξανδρος Μιχαήλ - Ασφαλιστικός σύμβουλος)