Μεσιτική αμοιβή


Ελάχιστη αμοιβή από Πωλητές & Αγοραστές 1.500€ για ακίνητα με ποσό πώλησης κάτω από τις 75.000€


Αμοιβές: 

 

Για την Πώληση του ακινήτου:

  • Προμήθεια 2% (+ 24%) ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου στους Δήμους Ναυπλιέων, Άργους Μυκηνών, Ασίνης, Λέρνας, Μιδέας, Τίρυνθας και Βόρεια Κυνουρίας
  • Προμήθεια 3% (+ 24% ΦΠΑ) επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια.

Για την Αγορά ακινήτου:

  • Προμήθεια 2% (+ 24%) ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου στους Δήμους Ναυπλιέων, Άργους Μυκηνών, Ασίνης, Λέρνας, Μιδέας, Τίρυνθας και Βόρεια Κυνουρίας
  • Προμήθεια 3% (+ 24%) ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια.

Για την μίσθωση κατοικίας

  • Προμήθεια μισού μισθώματος προς το 100% του μισθώματος (+ 24% ΦΠΑ) στην περιοχή του Ναυπλίου.
  • Προμήθεια ίση προς το 100% του μισθώματος (+ 24% ΦΠΑ) όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια.

Για την μίσθωση επαγγελματικού ακινήτου

  • Προμήθεια ίση προς το 100% του μισθώματος (+ 24% ΦΠΑ)

Συνεργασία με άλλο Μεσιτικό Γραφείο 

  • Προμήθεια 3% (+ 24% ΦΠΑ) επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου