Μεσιτική αμοιβή

Ελάχιστη αμοιβή 1.500€ από Πωλητές & Αγοραστές για ακίνητα με ποσό πώλησης κάτω από τις 75.000€

Αμοιβές:

- Για την Πώληση του ακινήτου:

  • Προμήθεια 2% + 24% ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου στους Δήμους Ναυπλιέων, Άργους Μυκηνών, Λέρνας, Μιδέας, Τίρυνθας και Βόρεια Κυνουρίας Προμήθεια 3% + 24% ΦΠΑ επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια.

- Για την Αγορά ακινήτου:

  • Προμήθεια 2% + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου στους Δήμους Ναυπλιέων, Άργους Μυκηνών, Λέρνας, Μιδέας, Τίρυνθας και Βόρεια Κυνουρίας
  • Προμήθεια 3% + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια.

- Μίσθωση ακινήτου, προμήθεια για Μισθωτές και Εκμισθωτές

  • Προμήθεια μισού μισθώματος προς το 100% του μισθώματος + 24% ΦΠΑ

- Μίσθωση επαγγελματικού ακινήτου, προμήθεια για Μισθωτές και Εκμισθωτές

  • Προμήθεια ίση προς το 100% του μισθώματος + 24% ΦΠΑ

Νέα Ακίνητα