Εκτίμηση Ακινήτων

Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες, φόρμες εκτιμήσεων και στηριζόμενοι σε μια συνεχώς ενημερωμένη βάση δεδομένων με τις πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων , σας προσφέρουμε την πιο πειστική ανάλυση για την αξία κάθε ακινήτου. Ειδικότερα για όσους επιθυμούν να πωλούν, η ολοκληρωμένη, εντελώς προσωπική, και όχι γενικόλογη αξιολόγηση, περιλαμβάνει και μια πλήρη καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων του ακινήτου, της τεχνικής του κατάστασης και των όποιων αδυναμιών του, η ύπαρξη των οποίων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την τελική τιμή όσο και τον χρόνο πώλησης.

Αποφύγετε να προσδιορίσετε την τιμή με βάση τις τιμές που αναγράφονται σε αγγελίες γιατί πολλές φορές τα ακίνητα αυτά είναι υπερτιμημένα και δεν είναι ιδανικά ως μέτρο σύγκρισης.

Έχοντας μια πρόσφατη και αξιόπιστη Εκτίμηση στα χέρια σας από το γραφείο μας μπορείτε να την παρουσιάσετε στον Αγοραστή σας, συνεπώς μετριάζονται οι φόβοι του ότι ζητάτε περισσότερα από όσα αξίζει. 

Τιμοκατάλογος εκτιμήσεως ακινήτου 

Εμπορική αξία ακινητου     Κόστος εκτίμησης

Έως 75.000 €                                200 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%)
Έως 150.000 €                              300 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%)
Έως 500.000 €                              400 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%)
Έως 1.000.000 €                           500 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%)
Έως 2.000.000 €                           700 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%)

Οι εκτιμήσεις γίνονται επισήμως εγγράφως με υπογραφήσφραγίδα και απόδειξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκτίμηση

 1. Αντίγραφα όλων των τίτλων κτίσης του ακινήτου
 2. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
 3. Άδεια - Κατόψεις (Σφραγισμένα πιστά αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομία)
 4. Αντίγραφα Βεβαιώσεων από το Κτηματολόγιο (εφόσον υπάγεται το ακίνητο)

Ενέργειες γραφείου 

 1. Αυτοψία και φωτογράφηση εκτιμητή του γραφείου.
 2. Συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 3. Έρευνα αγοράς της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.
 4. Έρευνα αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής.
 5. Έρευνα ακαταλληλότητας της περιοχής (δασαρχείο- αρχαιολογία- ρέματα- αιγιαλό κ.οκ.).
 6. Έρευνα για μελέτη πράξης εφαρμογής η κτηματολογίου.
 7. Έρευνα στατικοτητας και τεχνικής μελέτης του ακίνητου (εφόσον είναι οικοδομή).
 8. Συλλογή παραγόντων διαμόρφωσης αξίας του ακινήτου.
 9. Έρευνα της παρούσας οικονομίας της περιοχής (προσφορά-ζήτηση).